Boldbane i blomsterflor
I blomsterflor
Vandkanal i blomsterflor
Indgang og krybberum
Vandingskanl og skib i blomsterflor
vi laver selv mad - indimellem
Fredags fælles samling i haven
Underholdning med tilskuer
Vi bygger en hval
Det kræver sin mand, at male
Velkommen til Troldebo

Børnehuset Troldebo fik i efteråret 2017 konstateret skimmelsvamp, hvilke medførte at vi ikke kunne opholde os i huset længere. Børnehuset skal rives ned og genopbygges op ny. Vi glæder os meget til at se det nye hus, som forventes færdig i 2022.

Imellem tiden har vi fået nye lokaler på Lundtofte Skolestræde 2-4, hvor både vuggestue - og børnehavebørn er samlet

Børnehuset Troldebo er stadig det samme, bolt i nye lokaler. Vi arbejder ud fra de samme pædagogiske værdiger som vi hele tiden har gjort. 

Vores motto: For at behandle børnene lige skal de behandles forskelligt!

Børnehuset Troldebo er et lille børnehus, der normeret til 10 vuggestuebørn og 34 børnehavebørn.
Vi er fortaler for små børnegrupper.  

Overskrift
Maler til sommerfest-optræden
Gode venner hjælper hinanden. Villum giver Gudrun sko på......
Fredagens fællessamling
Rutche efter tur
Fredags fællessamling - sure trolde
Børnehusets overordnede mål:
Vi ønsker at udvikle selvstændige, nysgerrige, kreative og harmoniske børn. Nøgleordet for os er masser af omsorg og læring, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov i relation til de andre børn og voksne i gruppen.