De 6 læreplanstemaer forr BVI netværket - Alsidige og personlige udvikling samt Sociale kompetencer er under et
Publiceret den 24. juli 2015

1. Sproglige kompetencer

Definition

Sproget er en forudsætning for og et redskab til at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre.

Der findes mange forskellige typer sprog som alle har en væsentlig betydning for børns udviklingsproces. 

Sprog skal forstås som både tale- skrift- billede- og kropssprog. Der er høj grad af sammenhæng mellem de sproglige udtryksformer og det er derfor vigtigt at understøtte sproget i relationen til børnene.

Se læringsmål, handleplan m.m. i bilag Sproglige kompetencer

2. Alsidige og personlige udvikling samt Sociale kompetencer

Definition

Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette forudsætter udviklingsstøtte og samarbejde fra de centrale voksne i barnets liv.

Vi opfatter alle børn som unikke mennesker der skal sikres ret til personlig og social udvikling i et ligeværdigt socialt fællesskab. Derfor giver det mening at slå læringstemaerne ”Alsidig personlig udvikling og social kompetence” sammen.

Se læringsmål, handleplan m.m. i bilag  Alsidige og personlige udvikling samt Social kompetencer

3. Krop og bevægelse

Definition 

Kroppen er børnenes værktøj til at bevæge sig og sanse verden. Kroppen udgør et fundament for barnets erfaring, viden, kommunikation samt følelsesmæssig og sociale processer.

Igennem aktiv leg, bevægelse og sansning, udvikler børnene en forståelse af kroppens formåen, dens styrker og muligheder. Bevægelse baner nye veje for at udforske, afprøve og forstå kroppen. Gennem viden om kroppen udvikler børnene kendskab til egne fysiske behov, eksempelvis sult, tørst, varme, kulde, træthed og energi.

Ved deltagelse i fysisk bevægelseslege bliver børnene fortrolig med egen krop og udvikler sociale kompetencer. Kropslighed er en del af det at være til stede i verden sammen med andre.

Børnenes sanseverden bliver stimuleret for at styrke deres læring og udvikling.

Se læringsmål, handleplan m.m. i bilag krop og bevægelse

4. Kulturelle udtryksformer

Definition

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden og handler om vores vaner, traditioner og kreativitet.
Det er i mødet med kulturelle værdier og udtryksformer – kunstnerisk, kulturelt og menneskeligt - at vi bliver bevidste om egne kulturelle rødder.
Kultur er alle de påvirkninger og indtryk barnet møder gennem sin opvækst, og er med til at danne barnets forestillinger om sig selv, og det samfund det er en del af.
Ved at skabe traditioner og udvikle en kulturel praksis, bliver børn inspireret til selv at lege, omforme og eksperimentere med nye udtryk.

Se læringsmål, handleplan m.m. i bilag Kulturelle udtryksformer

 

5. Natur og naturfænomener

Definition

Vi forstår natur og naturfænomener som en mulighed for at få mange forskellige erfaringer, samt opleve naturen som et rum for at udforske verden.

Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling, og  de oplevelser børnene får med naturen i barndommen sætter spor langt ind i voksenlivet. Det danner grundlaget for en kommende interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø.

Se læringsmål, handeleplaner m.m. i bilag Natur og naturfænomener

 

De 6 lære planstemaer for BVI netværk 2016