Læringsmiljø

SE hvad vi kan......

Center for Uddannelse og pædagogik:

Mål: Udvikling og fastholdelse af Danmarks bedste læringsmiljøer i Lyngby-Taarbæk Kommune

Overgange – fra vuggestuen til børnehaven

-        og meget om selvhjulpenhed

Vi har i vuggestuen, i de sidste 2 år arbejdet bevidst med selvhjulpenheds ”træning”. Og har nu et tilrettelagt læringsmiljø, hvor vi kan se at de nye små, automatisk gør det vi gerne vil have dem til - bl.a. fordi de ser de store gøre det. 

Overordnet formål:

At give det enkelt barn den glæde det er for dem, at være selvhjulpne - at kunne selv

Desuden får vi, helt naturligt, lagt 4 af de 6 læreplanstemaer, ind i hverdagens gøremål:

·         Barnets alsidige og personlige udvikling

·         Krop og bevægelse

·         Sprog

·         Sociale kompetencer

Lige så snart børnene evner en ny opgave, støtter vi dem i udførelsen.

Eksempler:

·         At kravel op ad stigen til puslebordet – også før de kan gå.

·         At drikke og spise selv

·         At stå og gå

·         At tage tøj af og på

·         Toilet træning

·         At kravle op ad stige til krybbe

·         At gå -når vi er på tur (ikke sidde i klapvogn)

·         At bære Deres kop og tallerken ud

·         At hjælpe hinanden - de må også meget gerne hjælpe hinanden f.eks. med at tage tøj af og på

·         At ordne morgen frugt og smøre brød til morgensamlingen

·         At vaske hænder – med hjælp

·         At hente madkasse – og sætte den tilbage i køleskab. Indbefattet at åbne – og lukke køleskab, evt. hjælpe de små med dette.

·         At rydde op før spisning

Ud over den glæde og stolthed det giver dem, får de en meget lettere start i børnehaven. Her der kun den halve personalenormering i forhold til vuggestuens. De kan meget bedre håndtere det nye i børnehaven samt de nye forventninger der stilles til dem. De har lært at være en del af et fællesskab – og være med til at få det til at fungere på en rar måde – og ikke mindst for deres egen skylde slipper for at sidde og vente på hjælp!

 Samarbejdet:

Fælles udflugter. Eks 2 natur dage om året, bondegårdstur

Fælles samling

Vug børn besøger lillegr. i bh

Overleveringssamtaler

Børnehaven forsætter vuggestuens arbejde med selvhjulpenhed.

Center for Uddannelse og pædagogik.

Mål for fokusområdet.
”Udviklingen af Danmarks bedste læringsmiljøer skal bidrage til at Lyngby-Taarbæk Kommune kan
fastholde positionen som en af Danmarks bedste børnekommuner i et læringsmæssigt perspektiv.
Dette konkretiseres igennem følgende delmål:
- Alle børn og unge skal fra tidlig start i dagtilbud til afslutning i skole og
ungdomsuddannelse være en del af et læringsmiljø, som tilgodeser tilegnelsen af viden,
relevante færdigheder og kompetencer
- Alle børn skal inkluderes i fællesskaber, hvor de føler sig set, hørt og respekteret.
- Lyngby-Taarbæk Kommune fastholder positionen som førende inden for faglige resultater
- Så mange børn som muligt udfolder deres potentialer i almenmiljøet”