Udskrift fra Lyngby-Taarbæk Kommunes retningslinier:

Med den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er der skabt et godt fundament for at sikre alle børn og unge et trygt børne- og ungdomsliv.

Lyngby-Taarbæk Kommune stiller som krav til samtlige decentrale institutioner, at den enkelte institution udarbejder skriftlige principper og retningslinjer for, hvordan man konkret vil forebygge overgreb mod børn.  Principper og retningslinjer skal drøftes mindst én gang årligt i personalegruppen og om nødvendigt revideres. Det skal være tydeligt for medarbejdere og for forvaltningen, hvornår principper og retningslinjer senest er blevet drøftet, og hvor de kan finde dem i fysisk form. Én gang årligt samler Center for Uddannelse og Pædagogik op på dette. 

Se bilag for retningslinier i sin helhed.